Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Možnosti Seznamov besed

Podkorpus:
Išči atribut:
. Vrednost n od do
Možnosti filtriranja:
Filter word list by:Regular expression:
Minimalna frekvenca:
Maksimalna frekvenca: (0 = brez minimalne frekvence)
Poišči besede:
Izloči besede: format
Word list whitelists and blacklists must be plain text (.txt), encoded in UTF-8, with one item per line. The items must correspond to the selected attribute, so, eg, if 'lemma' is selected from the attribute menu, then the list should be a list of lemmas. We use exact matching, not regular-expression matching, for file input.
Možnosti izpisa:
Frekvenčne vrednosti:
Način izpisa:
Referenčni (pod)korpus
Preferiraj: redke besede
pogoste besede

Izbereš lahko enega ali več atributov, zaradi česar pa je lahko uporabaiskanja in ostalih funkcij bolj zamudna.