Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Seznam besed

Korpus: Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Total number of items: 3
Total frequency: 30
doc.stopnja_izobrazbe document frequency
7 15
9 13
različni avtorji 2