Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Seznam besed

Korpus: Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Total number of items: 6
Total frequency: 30
doc.izvorni_jezik document frequency
slovenščina 14
angleščina 12
nemščina 1
srbščina 1
poljščina 1
francoščina 1