Lektor (Learner corpus of proofread and translations)
Trojína Ministrstvo za izobraževanje znanost, kulturo in šport
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Enostavno iskanje:
Vrste iskanj Kontekst Lastnosti besedil  
Vrsta iskanja
Lema: Besedna vrsta:
Zveza:
Word form: Besedna vrsta:
Znak:
CQL: Privzeti atribut:
:
Napaka:
Popravek:
oznake napak označevanje zadetkov
Kontekst
Filter za leme
Razpon: pojavnic.
Leme: od teh možnosti.
Filter besednih vrst
Razpon: pojavnic.
Besedna vrsta:
od teh možnosti.
Lastnosti besedil
Podkorpus:
Tip napake
podtip
Popravek
podtip
Izvor
doc.izvorni_jezik
doc.spol_avtorja
doc.izobrazba_avtorja
doc.stopnja_izobrazbe
doc.spol_lektorja
doc.starost_lektorja
doc.izobrazba_lektorja
Information about corpora is being loaded. Please wait...


|


Any Token|


|
|


Within


Containing|


|

Within cannot be on the first or last position.

Within cannot be on immediately followed or preceded by containing.

Within cannot be immediately followed or preceded by another within.

Within cannot immediately followed by beginning of structure.

Within cannot be immediately preceded or followed by invalid query.

Containing cannot be on the first or last position.

Containing cannot be on immediately followed or preceded by within.

Containing cannot be immediately followed or preceded by another containing.

Containing cannot be immediately preceded or followed by invalid query.

n has to be positive integer smaller then k.

k has to be positive integer bigger then n.

Number has to be empty or positive integer.

Position has to be positive integer.

Seek has to be positive integer.

Context has to be integer.

Context has to be integer.

Coll. number has to be positive integer.

Coll. number has to be positive integer.

Position has to be positive integer.

Value has to be positive integer.

Close